Delete this please

Please delete this. Thank you.