Foutmelding "Er heeft zich een probleem voorgedaan met de server"

Ik beheer mijn website 2xu.nl die gemaakt is in RapidWeaver. Als ik het betreffende rw8-bestand wil openen krijg ik de foutmelding “Er heeft zich een probleem voorgedaan met de server … (oude IP-addres NAS-server)
Het probleem is ontstaan nadat ik de laatste update geïnstalleerd had. Dat zou het probleem kunnen veroorzaken. Maar een andere mogelijke reden zou kunnen zijn dat het IP-adres van mijn NAS-server (waarop de bronbestanden van mijn site staan) zoals gezegd enige tijd geleden gewijzigd is, dus mogelijk kan RapidWeaver de bronbestanden niet vinden. Ik zie echter geen mogelijkheid om het huidige IP-adres van mijn NAS-server in RW in te voeren, mede omdat ik het project niet kan openen. Heeft iemand een suggestie om dit probleem te verhelpen?

Ik heb het probleem inmiddels zelf opgelost. Ik heb het IP-adres van mijn NAS-server gewijzigd in het adres waarnaar RW blijkbaar op zoek was. Ik moest zowel de router een ander IP-adres aan de NAS-server geven op basis van het MAC-adres en ik heb tevens in de netwerk-instellingen van de NAS-server het IP-adres aangepast.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.