Link a folder to RW 8.3

How can I link a folder made by Reunion 12 to RapidWeaver 8.3?

To do what?
What are you trying to link to…a file, a photo, ???

See this link:
http://schaug.info/Kvalfors_slekt/index.html

Just an offsite page…


http://ibize.com/offsite/

Is that what you are wanting?

No. Can I put one or two folder made by Reunion Into rw8?

Take a look at this…still not sure what you are looking for.
http://ibize.com/offsite/

I did an update…check it out…

1 Like

Hi. Go to :schaug.info
Then to “Slekt”
If You tap on “Slekt: Kvalfors/Tverå” or “Slekt: Gjevingås/Schaug”
then I can get genealogical web pages created by Reunion in another window.
I hope you understand my bad language.

Hvis jeg forstår riktig!
Du trenger bare å lage en linje fra en grafisk eller tekstkobling og sjekke det åpne i et annet vindu, så får du resultatene du leter etter.

Hei.
Det jeg er ute etter er å klikke på et navn slik at jeg får opp index.html i fra en mappe
laget i et annet prg. (Reunion 12, Slektsprg.) Hvordan linke mappa til RapidWeaver?
Er vi enig?

På forhånd takk.

Hei. Skal jeg bruke ftp eller http:// ved link?

Hvis koblingen fungerer i nettleseren din, bør du være i stand til å gjøre hvilken som helst tekst til en lenke til den, og bare merke av i “Åpne i et nytt vindu” -felt for å få den til å vises i et nytt vindu.

du må alltid bruke http: // -koblingen … ikke ftp.

Takk jeg skal prøve.

Så lenge lenken fungerer i nettleseren, skal den fungere som en lenke i RapidWeaver.

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.